Commissies

Zonder Awaters enthousiaste leden zouden wij niet bestaan en dus willen wij al onze leden zo goed mogelijk betrekken bij de studievereniging.
Ieder jaar zijn er meerdere commissies waar leden zich bij kunnen aansluiten en zo een activiteit op poten kunnen zetten.

We hebben  collegejaar 2016-2017 de volgende commissies:

      
Activiteitencommissie                                                                                                                 Acquisitiecommissie
Alumnicommissie
Buitenlandsereiscommissie                                                                                              
Familiedagcommissie                                                                                                                 FeestCie
FoodCie
Introductiecommissie
MusicalCie                                                                                                                                   MusiCie
Poetry Slam-commissie
RelevanCie
Spraakwater
SportCie
ViCie
Weekendjewegcommissie

tevens kunnen mannelijke leden zich voegen bij het herendispuut van Awater, genaamd Cum Grano Salis.