RelevanCie

De RelevanCie is een commissie die zich inzet voor de toekomst van Utrechtse neerlandici (in spe).

Gedurende het collegejaar organiseert de RelevanCie verschillende studiegerelateerde of arbeidsoriënterende activiteiten en excursies. Denk aan het jaarlijks terugkerende Literair diner en de veelzijdige carrièremaand! Het doel van de RelevanCie is tweeledig: ten eerste willen we Awateraars kennis laten maken met de arbeidsmarkt, door excursies te organiseren naar verschillende bedrijven en instanties. Zo hebben we vorig jaar een bezoek gebracht aan uitgeverij Van Oorschot, mochten we langskomen op de redactie van AD Utrechts Nieuwsblad en hebben we een kijkje mogen nemen achter de schermen bij de Koninklijke Bibliotheek. Ten tweede willen we Awateraars de mogelijkheid bieden om naast hun studie ook activiteiten te ondernemen die betrekking hebben tot de studie. Het jaarlijkse symposium is hier een goed voorbeeld van. Het symposium zal dit jaar georganiseerd worden door de RelevanCie.

Kortom: de RelevanCie heeft genoeg in petto voor alle enthousiaste Awateraars!

 relevancie

Samenstelling RelevanCie 2016-2017

Annika van Bodegraven (voorzitter)
Emma Oudhuizen (secretaris)
Noor Weelink (penningsmeester)
Nikki Spoelstra (pr-commissaris)

E-mail: relevancie@svawater.nl