Huidig bestuur

XXIIIe bestuur der studievereniging Awater (2016 – 2017)
o.d.z ”Als een vis in het Awater” 

Anne Hemmer is als voorzitter eindverantwoordelijk voor alle zaken die de studievereniging aangaan en ze is het aanspreekpunt voor de buitenwereld.

 

 

 

 

 

 

 

Annette Duijverman, de secretaris, beheert alle inkomende en uitgaande post voor de vereniging. Verder is ze verantwoordelijk voor de ledenmail die je tweewekelijks ontvangt, ze houdt het ledenbestand up-to-date en verzorgt ze de notulen tijdens alle vergaderingen. 

 

 

 

 

 

Katelijn Verweij houdt zich als penningmeester bezig met de financiële kant van Awater. Naast het bijhouden van de rekening van Awater, helpt zij commissies met het opstellen van een begroting en het aanvragen van subsidies.

 

 

 

 

 

 

Jenneke Wisselink is PR-commissaris van de vereniging. Niet alleen is ze hoofdredacteur van de Spraakwater, het verenigingsblad van Awater, maar ook verzorgt ze de promotie van Awateractiveiten, beheert ze de website en Facebook en houdt ze contact met de sponsors van de vereniging.

 

 

 

 

 

P1100921

Naomi van Manen zorgt vanuit haar functie, commissaris onderwijs, voor alle onderwijsgerelateerde zaken die de vereniging aangaan. Hieronder vallen bijvoorbeeld de boekverkoop en het organiseren van studieondersteunende activiteiten zoals een scriptieworkshop. Tevens kun je als student met al je studiegerelateerde vragen bij haar terecht.