MusiCie

Dit jaar is er een nieuwe commissie in het leven geroepen: de MusiCie. De MusiCie organiseert een muzikale avond en een Open Podium. Bij de muzikale avond worden deelnemers opgedeeld in tweetallen, die na weken repeteren een schitterend optreden geven. Hun repertoire bestaat uit zowel covers als zelfgeschreven nummers.

Tevens wordt er een Open Podium georganiseerd, een avond waarop liedjes, dansjes, acts en meer de revue passeren. Dit wordt georganiseerd in samenwerking met de Studievereniging van de studie Engelse Taal & Cultuur, genaamd Albion.

Voor vragen over de commissie, mail naar het coördinerend bestuurslid: Annette Duijverman, secretaris@svawater.nl.