Presentatie NU2040-project

4 mei

De commissie NU2040 nodigt jullie allemaal van harte uit voor de filmpresentatie en de afsluiting van het lustrumjaar:woensdag 10 mei om 16 uur, in de Eetkamer van de UB Binnenstad.

Het afgelopen jaar vierden we 200 jaar Neerlandistiek in Utrecht. Het lustrumjaar werd geopend in april 2016 met een bijeenkomst en een lustrumglossy waarin veel werd teruggeblikt. Ter afsluiting van het lustrumjaar biedt het project NU2040 (Nederlands in Utrecht anno nu en anno 2040) een podium aan de huidige staf en de studenten als toekomstige neerlandici. In de film ‘Hiphop in de neerlandistiek. De Utrechtse neerlandistiek nu en in 2040’ vertellen medewerkers, alumni en studenten wat de Utrechtse neerlandistiek vandaag de dag is, en waar gaat zij naartoe gaat in de toekomst. Met elkaar schetsen zij een beeld van diversiteit en interdisciplinariteit, en reflecteren zij op de betekenis van ons vak voor maatschappelijke vraagstukken als geletterdheid, identiteit en onderwijs.

Tijdens de feestelijke bijeenkomst op 10 mei zal de film worden vertoond en wordt over de inhoud daarvan doorgepraat in de vorm van een paneldiscussie, met Hanny den Ouden (taalbeheersing; BA-opleidingscoördinator), Dieuwke van der Poel (Middelnederlands; MA-coördinator), Fieneke Jochemsen (student taalkunde), Rik Vangangelt (student letterkunde). Ook zal Awater een NU2040-themanummer van Spraakwater presenteren. Omlijst met een drankje!

Graag tot op 10 mei, 16.00-18.00!

Hartelijke groeten,

Bregje Holleman – Feike Dietz – Sterre Leufkens – Annika van Bodegraven – Levi Remijnse

De film is gemaakt door studenten Annika van Bodegraven en Levi Remijnse in het kader van hun stage NU2040. Opnames en montage zijn van Hans Schuurman. De commissie NU2040 is in de brainstormfase bijgestaan door Martine Veldhuizen, Saskia Pieterse, Kristel Doreleijers. Speciale dank aan Awater en de redactie van Spraakwater.