Studievereniging voor Utrechtse neerlandici

Tutor

Algemeen
De tutor is het eerste aanspreekpunt voor een groep studenten. Hij/zij heeft een coachende taak bij de studiebegeleiding: de tutor spreekt de student aan op zijn/haar studievoortgang en -houding, inventariseert knelpunten en begeleidt bij het kiezen van cursussen. Hoewel de tutor geen vakinhoudelijke specialist is op alle onderdelen van de opleiding, moet de student wel begeleiden bij het zoeken naar informatie.

De taken van de tutor
Het tutoraat is ingesteld om studenten te begeleiden om zo soepel mogelijk door te studie heen te komen en de student te helpen bij onderstaande punten. In het algemeen kunnen de doelen van het tutoraat als volgt worden omschreven:
· studenten ‘wegwijs’ maken in de universitaire en facultaire wereld;
· studenten ‘wegwijs’ maken binnen de opleiding;
· leren omgaan met grotere hoeveelheden leerstof;
· advies en begeleiding bij studie-inhoudelijke keuzes;
· advies/doorverwijzing naar studieadviseur bij studieproblemen.

Vragen over de studie Nederlands? Of wil je samenwerken met Awater? Stuur ons een mail!