Studievereniging voor Utrechtse neerlandici

AcquisiCie

Awater is een vereniging die zo veel mogelijk wil bereiken voor zijn leden. Daarvoor is natuurlijk wel geld nodig. Dat geld probeert de Acquisitiecommissie binnen te krijgen. De acquisitieleden gaan in gesprek met verschillende sponsoren en proberen zo het beste te bereiken voor de vereniging. Dat kan door middel van concrete geldbedragen, maar bijvoorbeeld ook door middel van leuke kortingen bij Utrechtse bedrijven. Dit jaar ziet de commissie er als volgt uit:

Jenneke Wisselink (voorzitter)
Marieke Schoonenberg (Secretaris)
Annette Duijverman
Zaya Hunte
Féline Metz
Hanna Kok (Coördinerend bestuurslid)
Je kunt deze commissie bereiken via acquisitie@svawater.nl.

Vragen over de studie Nederlands? Of wil je samenwerken met Awater? Stuur ons een mail!