Aan het eind van elke maand blikken we terug op de gebeurtenissen van de afgelopen weken. Deze een-na-laatste maand stond onder anderen in het teken van Donnie, Gorter en neoclassicisme en onderwijscommissaris Maud Groenewoud vertelt ons waarom.

Het collegejaar gaat sneller voorbij dan de snelste planga van Donnie, zelfs zonder scotoe in mijn nek (Donnie, 1). Gelukkig gaat het niet zo snel voorbij dat we geen tijd hebben om terug te kijken, want ook in mei hebben we veel moois meegemaakt. In het kader van snelheid werden er op het open podium heel wat acts opgevoerd, maar ook op andere gelegenheden zagen we afgelopen maand in grote getalen zonnestraaltjes stralen. Haal je planga maar uit de kast en smeer je goed in, want we lopen de flitsende mei-maand nog één keer langs.

Op zoek naar ‘een nieuwe lente en een nieuw geluid,’ om Herman Gorter aan te halen (1), begon bestuur XXIV de maand mei met de zoektocht naar een kandidaatsbestuur. Het wordt immers langzamerhand toch tijd om het stokje over te dragen aan vijf waardige opvolgers. Het was een vreemde gewaarwording om aan de andere kant van de tafel te zitten waaraan wij zelf een jaar geleden zaten te bibberen. Gelukkig hadden we verschrikkelijk capabele sollicitanten en mochten we jullie op de bekendmakingsborrel een kandidaatsbestuur presenteren waar wij verschrikkelijk veel vertrouwen in hebben. Maak je borst maar nat voor een prachtig lustrumjaar met deze Awaterspetters aan het roer!

Gelukkig voert bestuur XXIV voorlopig nog met volle wind in de zeilen het bewind, want stilzitten is, vooral in blok 4, geen optie. De laatste loodjes wegen het zwaarst, en hoewel je er wellicht niet te zwaar aan moet tillen, zijn ook die laatste activiteiten, studiepunten, weken, dagen of minuten voor die deadline van belang. Zo vonden afgelopen maand nog het internationalscafé en een stagevoorlichting plaats, werd er een lustrumcommissie gevormd en verdiepten we ons tijdens het symposium in manieren waarop nieuwe media oude kunstvormen een nieuw podium kunnen bieden. Micha Hamel en Maartje Smits namen ons mee naar een wondere wereld van verwarring, vervreemding en vertaling en legden ons uit hoe zij daar zelf terecht zijn gekomen. We kregen een sneak preview van de virtual reality poëzie van Micha Hamel en werden naar de diepe krochten van het wereld wijde web gesleept door Maartje Smits. Hedendaagser hebben we poëzie nog niet gezien, mensen.

Omdat hedendaags het tempo nog steeds hoog, snel en vlot is, volgde in dezelfde week het weekendje weg naar Arnhem. We mochten er met onze allerideaalste reisgenoten een weekendje het feest(aard)varken uithangen en vierden niet alleen Kerst en Koningsdag, ook Valentijn, Pasen en Hanna’s verjaardag (dat is nog geen nationale feestdag, maar de petitie loopt) passeerden de revue. Om wederom Gorter te gebruiken, kunnen we het weekend samenvatten met de zin “Drank van muziek altijd en nooit genoeg.” (76). In meer heldere taal: het was een fijn weekend.

Bij terugkomst maakten we ons allen op voor het open podium waar Awater het publiek overspoelde met haar talent. We hebben geluisterd, gelachen, gezongen en gesprongen. Een genoegen was het om met XXIV de prijs voor de act die het best bij het thema bleef te ontvangen. Merci!

Voor wie door het open podium geïnspireerd is geraakt om zelf de microfoon eens in de handen te nemen, begaven we ons naar café Ome Willem waar wij de hele nacht de nachtegaaltjes uit mochten hangen. Zelf besloot ik nogmaals in de rol van K3 te kruipen, een rol waarvan ik altijd gelukkig word.

Al met al was mei dus een hele gelukkige maand met VEEL Awater en Abier, Arode Awijn, Awodka én Awhisky. Als je het hele refrein van het Awaterlied af hebt gewerkt, weet je dat je lekker gewerkt hebt. Volgende maand gaan we het hebben over hoe we allemaal in onze nopjes (ja, ik maakte die) waren met het winnen van de Carel-

cup en mogen we Awaters verjaardag gaan vieren. Voor nu echter, ga ik snel en vlug (Donnie, 1), en sluit ik graag af met een laatste citaat van Gorter;

Waar drijft gij nù heen, gij Mei,  (…)  Waar drijft gij nu toch heen, mijn lieveling? (Gorter, 132/133)

 

Bronvermelding:

Donnie. ‘Snelle Planga’. Genius.com. (2017) Online. Geraadpleegd via https://genius.com/Donnie-nl-snelle-planga-lyrics

Gorter, H. (1889) Mei. Amsterdam: W. Versluys. Geraadpleegd via http://www.dbnl.org/tekst/gort004mei_01_01/gort004mei_01_01_0001.php