Studievereniging voor Utrechtse neerlandici

SportCie

Daar zijn ze dan, de nieuwe leden van de Sportcie voor seizoen 2017-2018!

Laurien ten Dam (voorzitter)
Linde Lammers (secretaris)
Romy Middeljans (penningmeester)
Vera Vaessen (PR-commissaris)

Vragen over de studie Nederlands? Of wil je samenwerken met Awater? Stuur ons een mail!