Commissies

Zonder Awaters enthousiaste leden zouden wij niet bestaan en dus willen wij al onze leden zo goed mogelijk betrekken bij de studievereniging. Ieder jaar zijn er meerdere commissies waar leden zich bij kunnen aansluiten en zo een activiteit op poten kunnen zetten.


Activiteitencommissie (AcCie) organiseert activiteiten in alle soorten en maten voor de actiefste Awateraars.
Te bereiken via: ac@svawater.nl


Buitenlandsereiscommissie (BRC) organiseert de jaarlijkse studiereis naar een bestemming in het buitenland.
Te bereiken via: brc@svawater.nl


Familiedagcommissie (FamCie) laat families kennismaken met de opleiding en Awater op de jaarlijkse Familiedag.
Te bereiken via: familiedag@svawater.nl


Feestcommissie (FeestCie) organiseert samen met andere verenigingen knalfuiven en hier en daar een themaborrel.
Te bereiken via: feestcie@svawater.nl


Introductiecommissie (IntroducCie) organiseert jaarlijks het introductiekamp voor eerstejaars Awateraars.
Te bereiken via: intro@svawater.nl


Literaire commissie (LitCie) zorgt ervoor dat Awateraars hun literaire talenten kunnen tonen bij onder andere de Literaire Avond en de Poetry Slam.
Te bereiken via: litcie@svawater.nl


Muziekcommissie (MusiCie) biedt met de Muzikale Avond en het Open Podium een podium aan (muzikaal) Awatertalent.
Te bereiken via: musicie@svawater.nl


ProducCie produceert dit jaar een zelfgeschreven musical over Awater voor het dertigjarig bestaan van Awater.


RelevanCie organiseert studiegerelateerde activiteiten, interessante symposia en excursies.
Te bereiken via: relevancie@svawater.nl


Weekendjewegcommissie (WWCie) organiseert elk jaar een gezellig weekendje op een leuke locatie in eigen land.
Te bereiken via: weekendjeweg@svawater.nl


Naast deze commissies hebben leden de mogelijkheid redactielid te worden van het verenigingsblad, de Spraakwater.

 

Vragen over de studie Nederlands? Of wil je samenwerken met Awater? Stuur ons een mail!