Studievereniging voor Utrechtse neerlandici

Commissies

Zonder Awaters enthousiaste leden zouden wij niet bestaan en dus willen wij al onze leden zo goed mogelijk betrekken bij de studievereniging. Ieder jaar zijn er meerdere commissies waar leden zich bij kunnen aansluiten en zo een activiteit op poten kunnen zetten.

We hebben in het collegejaar 2017-2018 de volgende commissies:

Activiteitencommissie                                                                                                                 Acquisitiecommissie
Buitenlandsereiscommissie                                                                                              
Familiedagcommissie                                                                                                                 FeestCie
FoodCie
Introductiecommissie
LiftCie
MusiCie
Poetry Slam-commissie
RelevanCie
SportCie
ViCie
Weekendjewegcommissie

Naast deze commissies hebben leden de mogelijkheid redactielid te worden van het verenigingsblad, de Spraakwater. Tevens kunnen mannelijke leden zich voegen bij het herendispuut van Awater, genaamd Cum Grano Salis.

 

Vragen over de studie Nederlands? Of wil je samenwerken met Awater? Stuur ons een mail!