Commissies

Zonder Awaters enthousiaste leden zouden wij niet bestaan en dus willen wij al onze leden zo goed mogelijk betrekken bij de studievereniging. Ieder jaar zijn er meerdere commissies waar leden zich bij kunnen aansluiten en zo een activiteit op poten kunnen zetten.


Activiteitencommissie organiseert activiteiten in alle soorten en maten voor de actiefste Awateraars.
Te bereiken via: ac@svawater.nl


Buitenlandsereiscommissie organiseert de jaarlijkse studiereis naar een bestemming in het buitenland.
Te bereiken via: brc@svawater.nl


Familiedagcommissie laat families kennismaken met de opleiding en Awater op de jaarlijkse Familiedag.
Te bereiken via: familiedag@svawater.nl


FeestCie organiseert samen met andere verenigingen knalfuiven en hier en daar een themaborrel.
Te bereiken via: feestcie@svawater.nl


Introductiecommissie organiseert jaarlijks het introductiekamp voor eerstejaars Awateraars.
Te bereiken via: intro@svawater.nl


LitCie zorgt ervoor dat Awateraars hun literaire talenten kunnen tonen bij onder andere de Literaire Avond en de Poetry Slam.
Te bereiken via: litcie@svawater.nl


MusiCie biedt met de Muzikale Avond en het Open Podium een podium aan (muzikaal) Awatertalent.
Te bereiken via: musicie@svawater.nl


RelevanCie organiseert studiegerelateerde activiteiten, interessante symposia en excursies.
Te bereiken via: relevancie@svawater.nl


Weekendjewegcommissie organiseert elk jaar een gezellig weekendje op een leuke locatie in eigen land.
Te bereiken via: weekendjeweg@svawater.nl


BoekCie bundelt verhalen, gedichten, songteksten en andere teksten van Awateraars samen tot een boek dat vervolgens wordt verkocht aan leden en Vrienden van Awater.
Te bereiken via boekcie@svawater.nl


DuCie (duurzaamheidscommissie) geeft duurzame tips via de sociale media en ledenmail van Awater.
Te bereiken via duurzaamheid@svawater.nl


Naast deze commissies hebben leden de mogelijkheid redactielid te worden van het verenigingsblad, de Spraakwater.

 

Vragen over de studie Nederlands? Of wil je samenwerken met Awater? Stuur ons een mail!