Studievereniging voor Utrechtse neerlandici

Commissies

Zonder Awaters enthousiaste leden zouden wij niet bestaan en dus willen wij al onze leden zo goed mogelijk betrekken bij de studievereniging. Ieder jaar zijn er meerdere commissies waar leden zich bij kunnen aansluiten en zo een activiteit op poten kunnen zetten.

Buitenlandsereiscommissie organiseert de jaarlijkse studiereis naar een bestemming in het buitenland.
Te bereiken via: brc@svawater.nl

Cultuurcommissie organiseert uitjes van culturele aard, zoals museumbezoek, tentoonstelling, bezienswaardigheden, etc. die Utrecht rijk is.
Te bereiken via: cultuur@svawater.nl

Familiedagcommissie laat families kennismaken de opleiding en Awater op de jaarlijkse Familiedag.
Te bereiken via: familiedag@svawater.nl

FeestCie organiseert samen met andere verenigingen knalfuiven en hier en daar een themaborrel.
Te bereiken via: feestcie@svawater.nl

Introductiecommissie organiseert jaarlijks het introductiekamp voor eerstejaars Awateraars.
Te bereiken via: intro@svawater.nl

MusiCie biedt met de Muzikale Avond en het Open Podium een podium aan (muzikaal) Awatertalent.
Te bereiken via: musicie@svawater.nl

PoëCie organiseert Awaters eigen poetry slam, de Bellum Poetica.
Te bereiken via: bellumpoetica@svawater.nl

RelevanCie organiseert studiegerelateerde activiteiten, symposia, excursies en het jaarlijkse Literair Diner.
Te bereiken via: relevancie@svawater.nl

Sport- en spelCie organiseert sport- en spelactiviteiten voor de actiefste Awateraars.
Te bereiken via: sportenspel@svawater.nl

Weekendjewegcommissie organiseert elk jaar een gezellig weekendje op een leuke locatie in eigen land.
Te bereiken via: weekendjeweg@svawater.nl

Naast deze commissies hebben leden de mogelijkheid redactielid te worden van het verenigingsblad, de Spraakwater. Tevens kunnen mannelijke leden zich voegen bij het herendispuut van Awater, genaamd Cum Grano Salis.

 

Vragen over de studie Nederlands? Of wil je samenwerken met Awater? Stuur ons een mail!