Studievereniging voor Utrechtse neerlandici

Huidig bestuur

XXVe bestuur der studievereniging Awater (2018 – 2019)
“Zal niet in Awatervallen”

Zaya Hunte is als voorzitter eindverantwoordelijk voor alle zaken die de studievereniging aangaan en ze is het aanspreekpunt voor de buitenwereld.

Féline Metz, de secretaris, beheert alle inkomende en uitgaande post voor de vereniging. Verder is zij verantwoordelijk voor de ledenmail die je tweewekelijks ontvangt, zij houdt het ledenbestand up-to-date en verzorgt de notulen tijdens alle vergaderingen. 

Sijtje Reezigt houdt zich als penningmeester bezig met de financiële kant van Awater. Naast het bijhouden van de rekening van Awater, helpt zij commissies met het opstellen van een begroting en het aanvragen van subsidies.

Zoë Alkemade is PR-commissaris van de vereniging. Zij verzorgt de promotie van Awateractiveiten, beheert de website, Facebook en Instagram en houdt contact met de sponsors van de vereniging.

Lisa Gijzen zorgt vanuit haar functie, commissaris onderwijs, voor alle onderwijsgerelateerde zaken die de vereniging aangaan. Hieronder vallen bijvoorbeeld de boekverkoop en het organiseren van studieondersteunende activiteiten zoals een scriptieworkshop. Tevens kun je als student met al je studiegerelateerde vragen bij haar terecht.

 

Vragen over de studie Nederlands? Of wil je samenwerken met Awater? Stuur ons een mail!