Studievereniging voor Utrechtse neerlandici

Huidig bestuur

XXVIIIe bestuur der studievereniging Awater (2021 – 2022)
“Wie zee houdt, wint de reis”

 

 

Dirkje Sluijs is als voorzitter eindverantwoordelijk voor alle zaken die de studievereniging aangaan en zij is het aanspreekpunt voor de buitenwereld.

Jaël van Staverden, de secretaris, beheert alle inkomende en uitgaande post voor de vereniging. Verder is zij verantwoordelijk voor de ledenmail die je tweewekelijks ontvangt, houdt ze het ledenbestand up-to-date en verzorgt ze de notulen tijdens alle vergaderingen. 

Marieke Holtrup houdt zich als penningmeester bezig met de financiële kant van Awater. Naast het bijhouden van de rekening van Awater, helpt zij commissies met het opstellen van een begroting en het aanvragen van subsidies.

Gerben Beutick promoot als PR-commissaris zowel de vereniging als haar activiteiten. Hij beheert de sociale media van de studievereniging en is daarnaast verantwoordelijk voor de sponsors van de vereniging.

Sanne Lolkema is met haar functie als commissaris onderwijs de schakel tussen de opleiding en de studievereniging. Ze verzorgt de introductiedag, de meeloopdagen, de open dagen, de boekverkoop en studieondersteunende activiteiten zoals workshops. 

 

Vragen over de studie Nederlands? Of wil je samenwerken met Awater? Stuur ons een mail!