Studievereniging voor Utrechtse neerlandici

Huidig bestuur

XXVIIe bestuur der studievereniging Awater (2020 – 2021)
“Awater blust alle branden”

 

Inez Beckers is als voorzitter eindverantwoordelijk voor alle zaken die de studievereniging aangaan en zij is het aanspreekpunt voor de buitenwereld.

Menne Maaijen, de secretaris, beheert alle inkomende en uitgaande post voor de vereniging. Verder is hij verantwoordelijk voor de ledenmail die je tweewekelijks ontvangt, hij houdt het ledenbestand up-to-date en verzorgt de notulen tijdens alle vergaderingen. 

Laura Macville houdt zich als penningmeester bezig met de financiële kant van Awater. Naast het bijhouden van de rekening van Awater, helpt zij commissies met het opstellen van een begroting en het aanvragen van subsidies.

Martijn van Ekert zorgt vanuit zijn functie, commissaris onderwijs, voor alle onderwijsgerelateerde zaken die de vereniging aangaan. Hieronder vallen bijvoorbeeld de boekverkoop en het organiseren van studieondersteunende activiteiten zoals een scriptieworkshop. Tevens kun je als student met al je studiegerelateerde vragen bij hem terecht.

 

Vragen over de studie Nederlands? Of wil je samenwerken met Awater? Stuur ons een mail!