Studievereniging voor Utrechtse neerlandici

Huidig bestuur

XXVIe bestuur der studievereniging Awater (2019 – 2020)
“Recht door zee”

Wouter Bosch is als voorzitter eindverantwoordelijk voor alle zaken die de studievereniging aangaan en hij is het aanspreekpunt voor de buitenwereld.

Tessa Berrevoets, de secretaris, beheert alle inkomende en uitgaande post voor de vereniging. Verder is zij verantwoordelijk voor de ledenmail die je tweewekelijks ontvangt, zij houdt het ledenbestand up-to-date en verzorgt de notulen tijdens alle vergaderingen. 

Dani Bouwman houdt zich als penningmeester bezig met de financiële kant van Awater. Naast het bijhouden van de rekening van Awater, helpt zij commissies met het opstellen van een begroting en het aanvragen van subsidies.

Maartje Vogelaar zorgt vanuit haar functie, commissaris onderwijs, voor alle onderwijsgerelateerde zaken die de vereniging aangaan. Hieronder vallen bijvoorbeeld de boekverkoop en het organiseren van studieondersteunende activiteiten zoals een scriptieworkshop. Tevens kun je als student met al je studiegerelateerde vragen bij haar terecht.

 

Vragen over de studie Nederlands? Of wil je samenwerken met Awater? Stuur ons een mail!