Studievereniging voor Utrechtse neerlandici

Huidig bestuur

XXIVe bestuur der studievereniging Awater (2017 – 2018)
“Water ook gebeurt”

 

Nina Wolber is als voorzitter eindverantwoordelijk voor alle zaken die de studievereniging aangaan en ze is het aanspreekpunt voor de buitenwereld.

Marijn Baars, de secretaris, beheert alle inkomende en uitgaande post voor de vereniging. Verder is hij verantwoordelijk voor de ledenmail die je tweewekelijks ontvangt, hij houdt het ledenbestand up-to-date en verzorgt de notulen tijdens alle vergaderingen. 

Wouter van Scherpenseel houdt zich als penningmeester bezig met de financiële kant van Awater. Naast het bijhouden van de rekening van Awater, helpt hij commissies met het opstellen van een begroting en het aanvragen van subsidies.

Hanna Kok is PR-commissaris van de vereniging. Zij verzorgt de promotie van Awateractiveiten, beheert de website en Facebook en houdt contact met de sponsors van de vereniging.

Maud Groenewoud zorgt vanuit haar functie, commissaris onderwijs, voor alle onderwijsgerelateerde zaken die de vereniging aangaan. Hieronder vallen bijvoorbeeld de boekverkoop en het organiseren van studieondersteunende activiteiten zoals een scriptieworkshop. Tevens kun je als student met al je studiegerelateerde vragen bij haar terecht.

 

Vragen over de studie Nederlands? Of wil je samenwerken met Awater? Stuur ons een mail!